เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จำกัด 

            บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จำกัด ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อพิทักษ์ รักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่นอาคารสถานที่ให้พ้นจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม หรือ เหตุอื่นใด ให้ทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดความเสียหาย พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต และได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยกำหนด มีการตรวจประวัติอาชญากรรม หรือคดีต่างๆ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคน
           บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จำกัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมให้การบริการงานรักษาความปลอดภัย ตามหน่วยงาน จัดให้มีการ รายงานเหตุการณ์ ตามลำดับขั้น และ ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และจัดให้มีการอบรม การเตรียมความพร้อม กรณีเหตุฉุกเฉินตามวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ความรู้การป้องกันและการระงับอัคคีภัย, เหตุการณ์จลาจล, การตรวจสอบสัมภาระ พร้อมทั้ง จัดให้มีการอบรม ด้านงานจราจร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการ มีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายของเรา “ซื่อสัตย์ บริการดี มีคุณภาพ”

jsc

ติดต่อเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จำกัด 53/32 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 0-3840-1618 
แฟกซ์ 0-3840-1619
E-mail : jscguard@hotmail.com หรือ js_group2544@hotmail.com

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

เลขที่ 53/32 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
E-mail : jscguard@hotmail.com หรือ js_group2544@hotmail.com

 

e0b981e0b89ce0b899e0b897e0b8b5e0b988-jsc
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จำกัด
ISO 2015 JSC 1
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จำกัด