บริการของเรา

1.บริการรักษาความปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน


บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จำกัด เป็น บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานที่มากกว่า 10 ปี และมี ลูกค้าชั้นนำมากมาย ให้ความไว้วางใจ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ด้วยทีมบริหารงานคุณภาพ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ผ่านการคัดเลือก และฝึกฝนมา อย่างดีเยี่ยม พร้อมให้บริการทุกประเภทกิจการ นอกเหนือจากนี้บริษัทของเรา ยังมี การกำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ทางบริษัทจึงมีการจัดการความรับผิดชอบและประกันความเสียหาย อย่างได้มาตรฐานและเป็นสากล

2.บริการรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านโครงการต่างๆ


เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและเรารับฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่ปลอดภัย 

3.บริการฝึกสอนอบรม ด้านการดับเพลิง


เรารับปรึกษาและให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยด้านต่างๆ และบริการฝึกสอนการดับเพลิง