เกี่ยวกับเรา

jsc

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จำกัด ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อพิทักษ์ รักษาควาปลอดภัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่นอาคารสถานที่ให้พ้นจากการโจรกรมรม การก่อวินาศกรรม หรือ เหตุอื่นใด ให้ทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดความเสียหาย พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต และได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยกำหนด มีการตรวจประวัติอาชญากรรม หรือคดีต่างๆ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคน

             
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จำกัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมให้การบริการงานรักษาความปลอดภัย ตามหน่วยงาน จัดให้มีการ รายงานเหตุการณ์ ตามลำดับขั้น และ ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และจัดให้มีการอบรม การเตรียมความพร้อม กรณีเหตุฉุกเฉินตามวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ความรู้การป้องกันและการระงับอัคคีภัย, เหตุการณ์จลาจล, การตรวจสอบสัมภาระ พร้อมทั้ง จัดให้มีการอบรม ด้านงานจราจร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการ มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการของเรา

เรารับบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของคุณและดูแลความปลอดภัยของลูกค้าของคุณ และสถานที่  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและเรารับฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ บริการรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านโครงการต่างๆ

เรารับปรึกษาและให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยด้านต่างๆ และยินดีช่วยเหลือ สถานการณ์ต่างๆประกอบกิจการ เป็นหน่วยฝึกอบรม ด้านดับเพลิงขั้นต้น

นโยบายของเรา “ซื่อสัตย์ บริการดี มีคุณภาพ”

S6301188
IMG00660-20100707-0955

ข่าวสาร

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จำกัด
 
53/32 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 
เบอร์โทร 038-401618 , 038-401619
 
E-mail: jscguard@hotmail.com 

E-mail: js_group2544@hotmail.com
 
facebook: jscsecurity
 
line id: jscsecurity
 
คุณสามารถติดต่อทีมบริการลูกค้าผ่านทาง support@jscsecurity.co.th
 
หรือกรอกแบบฟอร์มด้านข้าง ทางเราจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติม